הגדלת חזה לחיזוק הדימוי הנשי

יש טיפולים אסתטיים אשר ביצועם אינו כרוך בשיקולים מורכבים,. אחד מהם הוא הסרת שיער. אף לא אישה אחת תערער על חשיבות ההסרה- לכל היותר עשוי להיות ויכוח על יתרונותיהן של שיטות ההסרה השונות וחסרונותיהן.

הסרת שיער היא חלק בלתי נפרד מטיפוח החן והיופי, קל וחומר הסרתו במקומות גלויים לעין כול. מי מכן שמתלבטות בסוגיה זו יכולות לקבל מידע, ייעוץ והצעת מחיר מסודרת לטיפול קוסמטי ואסתטי זה.

טיפולים אסתטיים מסוימים מחייבים התערבות כירורגית. אחד מהם הוא הגדלת חזה. נשים שונות, בגילאים שונים, רוצות- מסיבות שונות- להגדיל את החזה. הן אינן מסתפקות במידה שבה חנן אותן (או, אם לדייק, לתחושתן – לא ממש חנן…)הטבע. על פי רוב הרצון להגדיל חזה נובע מתחושת-חסר של נשיות כמו גם בשל היות החזה הנשי השופע חלק מהדימוי הנשי הרווח. אלא שלא בהכרח.

חשוב לציין, כי הגדלת חזה הכרוכה בהכנסת גוף זר לחזה (שתלי סיליקון) עלולה לגרום עם הזמן לסיבוכים שונים ובהם, בין השאר,  התפוצצות השתלים, צלקת באזור החיתוך,זיהומים ותופעות לוואי נוספות. נתון זה, כשלעצמו, מחייב שיקול דעת ובחינה יסודית של יתרונות ההגדלה מול חסרונותיה ובעיקר- בחירה מושכלת של מומחה לביצוע הגדלת חזה.

יש נשים המבקשות לנצל את הניתוח להגדלת החזה לעיצובו, לשינוי פגמים חזותיים בו. על מנת לוודא כי מי שאמור לבצע את הניתוח הוא מומחה מנוסה,חשוב לעשות סקר שוק יסודי, לבקש המלצות, ללמוד לעומקו את הנושא ואת השלכותיו, לשוחח עם נשים שהגדילו את החזה על אודות מידת שביעות הרצון שלהן וכמו כן, לבחון בקפידה את כל סעיפי החוזה, בעיקר כדי לא להיקלע למצב של חוסר אונים אם וכאשר ייגרמו לחזה נזקים כל שהם או אם יחול סיבוך כתוצאה ממנו בעתיד.

רצוי לקחת בחשבון…

יושר והגינות מחייבים להודות כי בעוד היתרונות של הגדלת חזה מתמצים בעיקר בתחושת האישה שהגדילה את החזה (חיזוק והעצמה של הביטחון העצמי, תחושת הנשיות והדימוי העצמי בכלל והנשי בפרט) החסרונות הם במישור הפיזי. אין להוציא מכלל היתכנות כי כתוצאה מהניתוח ייגרם שטף דם פנימי לחלק מהמנותחות, תקהה התחושה בפטמה. כמו כן במקרים נדירים עלול לחול עיבוי הצלקת בחתך המבוצע בעור, זיהומים וכאבים, אסימטריה בין השתלים ועוד. עם זאת, נכון וראוי להודות כי אחוז הנשים העלולים ללקות בתופעות לוואי אלה הוא זעום.

דווקא בשל הקלות היחסית שבה ניתן לבצע כיום ניתוח זה וזמינותם של אנשי מקצוע רבים בתחום זה חשוב לבחון את כדאיות ביצועו תוך לקיחה בחשבון של מגוון שיקולים. גם אם העלות הכספית אינה מהווה שיקול, קל וחומר מגבלה או מכשול, בפני מי שמבקשות להגדיל את החזה, חשוב, כאמור, לבחון את הסיבות השונות שבעטיין נשקלה אפשרות להגדיל חזה באופן הגיוני ומושכל.

 הצד השווה בין הגדלת חזה להסרת שיער הוא הרצון של נשים להיראות נשיות יותר, אף שאין מקום להשוואה בין מספרן של נשים המסירות שיער לבין מספר הנשים המגדילות חזה המכנה המשותף של כולן הוא הרצון והנכונות להשקיע זמן וכסף כדי להיראות יפות ונשיות.